Srodek gasniczy co2

Para wodna jest zwykle wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Odnosi się ją zaledwie w wnętrzach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na łatwych przestrzeniach nie daje oczekiwanych efektów. Para jest ograniczony ciężar praktyczny natomiast w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Reklamuje się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny zatem istnieć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną kojarzy się do gaszenia pożarów, które potrafią powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w wnętrzach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy potrafi żyć łączona do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie tworzą w odpowiedź z wodą w specjalnych warunkach temperaturowych. Nie niezbędne jest przecież zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w rezultatu związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces spalania jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne gazy w dziedzinie spalania. Najbardziej efektywne i sprawne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest dostarczana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być stosowana wyłącznie w tych pomieszczeniach, co do których ma się pewność, że nie żyją w nich pracowniki. Z uwagi na duże ciśnienie gaśnicze para potrafiła być ciężka dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.