Rozwoj firmy rodzinnej

Firmy zajmujące się produkcją bądź te sprzedażą wyrobów są co chwila jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych kiedy i materiałów. Oba skoncentrowane są na odpowiednim przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego form należy precyzyjnie nazwać jego wartość. Każdy spośród nich powinien ściśle nawiązywać do pierwszych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, produkcja i dystrybucja. W projektu polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto zastosować specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych materiałów oraz materiałów. Jednym z nich istnieje szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to aparat do prowadzenia magazynu i sprzedaży.

Jego budowa i obsługa jest wyjątkowo intuicyjna. Również można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje prac związane z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z dużymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak myśleć kartoteki towarowe? Jak dodać nowy artykuł? Jak założyć wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest przygotowywany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego produktu od razu organizowany jest artykuł z dużego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno lokalnych i dalekich w zakresie jednej podstawy danych. Sporządzane dokumenty MM informują o przesunięciach między magazynowych. W lekki i prosty rozwiązanie możemy przeprowadzić inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, wykonującą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych materiałów w składach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy porady jak dokładnie stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można jeszcze posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Sprawnie zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i łatwa dokumentacja przyczyniają się do bliskiego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi celami w spółce.